словарь суахили


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

badilisho

badilisho
badilisho
(ma-) гл. обр. употр. mabadilisho
1) перемена, изменение
2) замещение, замена
3) преобразование, реформа
4) пepecмoтp, ревизия
5) эл. трансформация