словарь суахили


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

nadharia

nadharia
nadharia
(-)
1) взгляд, мнение, точка зрения
2) теория, учение;
          nadharia ya kisayansi — научная теория;
          kwa nadharia, kinadharia — теоретически
3) гипотеза, предположение; тезис
4) довод, аргумент