словарь суахили


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

kafua

kafua
kafua
молотить (зерно)
заст. -kafulisha
направ. -kafulia
стат. -kafulika