словарь суахили


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

enyewe

enyewe
enyewe
сам; сами;
          mimi mwenyewe — я сам;
          nyinyi wenyewe — вы сами;
-a kufanya kazi mwenyewe — автоматический (букв. работающий сам);
          vita vya wenyewe kwa wenyewe — гражданская война