словарь суахили


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Rum

Rum
Rum
(-)
1) уст. bara ya Rum Турция;
          bahari ya Rum — Средиземное море
2) Рим;
          -a kirumi — римский; латинский