словарь суахили


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

dhidi

dhidi
dhidi
          dhidi ya — против, с;
          pigana dhidi ya maadui — сражaться с врагами;
          chukua hatua dhidi ya ujangili — принимать меры против браконьерства