словарь суахили


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

zamu

zamu
zamu
(-)
1) дежурство; вахта; караул;
          zamu ya usiku — ночное дежурство;
          wa zamuni — быть на дежурстве;
shika zamu
а) нести дежурство
б) быть в карауле, стоять на часах;
          askari wa zamu — часовой
2) очередь, очерёдность;
          sasa ni zamu yangu — сейчас моя очередь;
          ngoja zamu yako — подожди своей очереди;
          kwa zamu — по очереди
3) смена