словарь суахили


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

vito

vito
vito
(-) вето, запрещение;
          haki ya vito — право вето;
          piga (tumia) kura ya vito, tia vito — наложить вето