словарь суахили


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

chaki

chaki
chaki
(-) мел; извёстка
(-) вид муравья
(-)
          pembe za chaki — потайное место, тайник