словарь суахили


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

halmashauri

halmashauri
halmashauri
(-)
1) совет; комитет; комиссия; палата;
halmashauri kuu
а) верховный совет
б) президиум;
          halmashauri ya kutengeneza (kutunga, kupitisha, kufanya) sheria — законодательный совет;
          halmashauri ya kijeshi — военный совет;
          halmashauri ya wazee — совет старейшин;
          halamshauri ya kusimamia mtihani — экзаменационная комиссия
2) собрание, заседание
3) [у]правление;
          halmashauri ya mauzaji — управление по сбыту