словарь суахили


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

nafisi

nafisi
nafisi
гл. обр. употр. в заст. ф.
возвр.-заст. -jinafisisha
- nafisisha
- nafisika