словарь суахили


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

danganyo

danganyo
danganyo
(ma-) гл. обр. употр. madanganyo
1) обман; плутовство, мошенничество
2) хитрость
3) притворство